פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 20/12/18


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18+25/12


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/12


19/12
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
18+25/12
קורס אקסל למתקדמים- להיות מאסטר אקסל
20/12
הכשרת ממונות על מניעת הטרדה מינית
20/18
קורס פיתוח מיומנויות ניהול
מיומניות הדרכה
מטרה:
הדרכה היא מיומנות רב תחומית המשלבת כישורי מנהיגות, יכולת הקשבה ופרזנטציה, העברת תכנים, וחניכה. חלק מכישורי ההדרכה פרונטאלית מולדות. אך מיומנויות הדרכה נרכשות בסדנאות ובתרגול. בסדנה זאת נתרגל ונבחן מיומנויות עיקריות בהדרכה פרונטאלית שיקנו למשתתף כלים בסיסיים להשתלב כמדריך בארגונו.
נושאים:
 עקרונות בלמידת מבוגרים
 קביעת מטרות לפעילות הדרכה
 ארגון החומר ומבנה התכנים
 עקרונות בתהליכי הנחייה והדרכה
 התאמת תכנים לאופי המודרכים, הטרוגניות וסגנונות למידה
 צרכים רגשיים של המודרכים
 הפרזנטציה ככלי הדרכתי
 משוב והערכת למידה

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994