פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 25/1


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 22+29/1


קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 12/2


25/1/18
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית
22+29/1
קורס אקסל למתקדמים- להיות מאסטר אקסל
21/2
קורס מיומנויות ניהול-עוצמת הניהול
12/2/18
קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה
מיומניות הדרכה
מטרה:
הדרכה היא מיומנות רב תחומית המשלבת כישורי מנהיגות, יכולת הקשבה ופרזנטציה, העברת תכנים, וחניכה. חלק מכישורי ההדרכה פרונטאלית מולדות. אך מיומנויות הדרכה נרכשות בסדנאות ובתרגול. בסדנה זאת נתרגל ונבחן מיומנויות עיקריות בהדרכה פרונטאלית שיקנו למשתתף כלים בסיסיים להשתלב כמדריך בארגונו.
נושאים:
 עקרונות בלמידת מבוגרים
 קביעת מטרות לפעילות הדרכה
 ארגון החומר ומבנה התכנים
 עקרונות בתהליכי הנחייה והדרכה
 התאמת תכנים לאופי המודרכים, הטרוגניות וסגנונות למידה
 צרכים רגשיים של המודרכים
 הפרזנטציה ככלי הדרכתי
 משוב והערכת למידה

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994