פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 25/1


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 22+29/1


קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 12/2


25/1/18
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית
22+29/1
קורס אקסל למתקדמים- להיות מאסטר אקסל
21/2
קורס מיומנויות ניהול-עוצמת הניהול
12/2/18
קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה
שימור לקוחות
מטרה:
ארגון ממוצע מאבד 50% מלקוחותיו כל חמש שנים © ארגון ממוצע משיג 65% מההכנסות שלו מלקוחות קיימים © עלות רכישת לקוח חדש גבוהה פי 5 מעלות השגת שביעות רצון. היכולת לשמר לקוחות ולטפח מערכת קשרים משמעותית עם הלקוחות לאורך זמן הופכת לנכס אסטרטגי לכל ארגון עסקי. פעילות זו מכוונת לייצר הכרות מעמיקה עם כלים יישומיים לטיפוח מערכת היחסים עם הלקוחות ויצירת יכולת גבוהה לשימור לקוחות
נושאים:
ומשמעותו לביצועים העסקיים של הארגון

¨ כלים לזיהוי וניבוי פוטנציאל לקוחות ושווי לקוח

¨ נאמנות כערך ארגוני – איך בונים ומיישמים תהליכים בוני אמון ונאמנות

¨ ניהול קשרי לקוחות – פעולות יזומות לשימור לקוחות

¨ בניית מאגר נתונים והפעלתו לצורך בניית נאמנות

¨ שימוש בתלונות לקוחות כמנוף לנאמנות

¨ ``הורסי נאמנות`` – 10 דברים שאסור לעשות

``בוני נאמנות`` – 10 דברים שחייבים לעשות

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994