פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 20/12/18


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18+25/12


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/12


19/12
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
18+25/12
קורס אקסל למתקדמים- להיות מאסטר אקסל
20/12
הכשרת ממונות על מניעת הטרדה מינית
20/18
קורס פיתוח מיומנויות ניהול
אסטרטגיה עיסקית בסביבה תחרותית
מטרה:
הסביבה העיסקית מושפעת כיום, יותר מתמיד מתחרות גוברת במישור הארצי ובמישור הבין לאומי. השינויים הדינמיים, הכוחות הטכנולוגיים והכלכליים, משפיעים באופן מהותי על המערך העיסקי.האסטרטגיה העיסקית היא ``המצפן`` – הכלי הניהולי החשוב ביותר לקביעת מדיניות ומטרות הארגון.
נושאים:
 הגדרת האסטרטגיה ברמות חזון, יעוד, מטרות.
 הקשר בין תכנון אסטרטגי לביצועי הארגון.
 מודל המתווה האסטרטגי : ניתוח אסטרטגי, פיתוח אסטרטגי, יישום אסטרטגי.
 מודל בנצ`מרקינג לניתוח השוואתי-אסטרטגי של גורמי הצלחה.
 בחינת המערך הארגוני – תפעולי של הארגון, קשרי גומלין, שת``פ והתאמה
 למטרות אסטרטגיות.
 ``ארגז הכלים`` לתכנון וניהול אסטרטגי, כללי עשה ואל תעשה.
 ניתוח Case Study ודוגמאות מעשיות ממגזרים עסקיים רלבנטיים.

קהל יעד:
מנכ``לים סמנ``כלים ומנהלים בכירים.

על המרצה:
מנחה בכיר בחברת פריזמה הדרכה ומרצה בגופים, ארגונים עיסקיים ומוסדות אקדמיים.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994