פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 25/1


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 22+29/1


קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 12/2


25/1/18
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית
22+29/1
קורס אקסל למתקדמים- להיות מאסטר אקסל
21/2
קורס מיומנויות ניהול-עוצמת הניהול
12/2/18
קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה
ניהול לפי יעדים
Management By Objectives
כלי יישומי להצלחה
מטרה:
שיטת הניהול לפי יעדים מנתבת את העבודה להשגת יעדי הארגון, המחלקה והאגף.
אלה יעדים המוגדרים מראש בתוכנית העבודה השנתית וניתנים להשגה דרך חשיבה והתמקדות בתוצאות. מטרת הסדנה היא להכיר את המושג יעד ככלי ניהולי,ולשפר את תוצאות הניהול, דרך התמקדות בהשגת יעדים.
נושאים:
 ניהול לפי יעדים – מהו היתרון למנהל.
 הגדרת המושג ``יעד`` ככלי ניהולי.
 קריטריונים למדידת תוצאות העבודה.
 ניהול כפיפים לפי יעדים.
 שיתוף כפיפים בקביעת יעדי המחלקה והאגף.
 הנעת עובדים וניהול לפי יעדים.
 כלים ושיטות לבקרת תוצאות והתקדמות.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994