פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 20/12/18


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18+25/12


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/12


19/12
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
18+25/12
קורס אקסל למתקדמים- להיות מאסטר אקסל
20/12
הכשרת ממונות על מניעת הטרדה מינית
20/18
קורס פיתוח מיומנויות ניהול
ניהול רזה - הדרך למצויינות ארגונית-
פישוט והגמשת תהליכי עבודה
מטרה:
הסביבה התחרותית העסקית מהווה כיום גורם מכריע לבחינת הגישה הניהולית של הארגון וניתוח גורמי ההצלחה המבוססים על יתרון ניהולי – כלכלי ממוקד ובעל כושר תגובה מהיר. ההשתלמות תתייחס להיבטים מעשיים של גישת ``הניהול הרזה``, תוך התייחסות כללית למגזר העסקי.
נושאים:
• ניהול רזה כתפיסה עסקית ותפעולית
• מעבר מהתייעלות לתוצאתיות
• השלכות הניהול הרזה על מבנה ארגוני תפקודי
• העצמת היתרון התחרותי בעזרת גמישות ומהירות תגובה
• צמצום הפערים בין המטה הניהולי לניהול התפעולי
• מודל KIS – עקרון הפשטות בניהול
• דוגמאות יישומיות בתחומי ניהול כ``א, שיווק, כספים, פיתוח ותפעול
• הניהול הרזה בהשלכה על השקעות, תשתיות, רכש ולוגיסטיקה

קהל יעד:
מנכ``לים וסמנכ``לים, מנהלי כספים , ארגון ושיטות, מנהלי תפעול, ומובילים ארגוניים נוספים

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994