פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 25/1


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 22+29/1


קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 12/2


25/1/18
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית
22+29/1
קורס אקסל למתקדמים- להיות מאסטר אקסל
21/2
קורס מיומנויות ניהול-עוצמת הניהול
12/2/18
קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה
פיתוח קוד אתי: הלכה ומעשה
מטרה:
ארגון מצליח הוא ארגון המשלב במגוון פעילותו סט ערכים וכללי פעילות התומכים בחזון האסטרטגי של הארגון. בתהליך זה מצליח הארגון לקדם את החזון, למצמצם קונפליקטים בין מחלקות בארגון ובין הארגון למחזיקי עניין שונים, למזער סיכונים עסקיים, לעלות את מוטיבציית העובדים ולקדם למידה ארגונית.
נושאים:
נושאי הסדנה
• פיתוח קוד אתי הלכה ולמעשה
• אפיוני תוכנית אתיקה לאור החקיקה הישראלית והאמריקאית
• הטמעה אפקטיבית של תוכנית האתיקה
• תפקידי הממונה האתיקה בארגון
• אתיקה ככלי ניהולי
• מנגנוני אכיפה, למידה ובקרה של הקוד האתי

קהל יעד:
סדנה זו מיועדת למנהלים אשר יקדמו תוכניות אתיקה בארגונם: כוח-אדם, כספים, בקרה, מחלקה משפטית וקציני ציות.

על המרצה:לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994