פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 25/1


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 22+29/1


קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 12/2


25/1/18
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית
22+29/1
קורס אקסל למתקדמים- להיות מאסטר אקסל
21/2
קורס מיומנויות ניהול-עוצמת הניהול
12/2/18
קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה
משחקים בעסקים
ישומי תורת המשחקים במציאות עסקית
מטרה:
תורת המשחקים היא מתודה המאפיינת התנהגויות של צרכנים הבאה לידי ביטוי בקבלת החלטות, משא ומתן, אסטרטגיה תחרותית, התמודדות במכרזים, ניהול תורים ומוקדי שירות טלפוני ורכש משמעותי. המשחקים הם נסיון לאפיון התנהגות של יחידים או קבוצות על פי קריטריונים הלקוחים מדיסציפלינות המשלבות מדעים מדוייקים ומדעי התנהגות.
נושאים:
1.זיהוי דפוסי משחק עסקים ואפיונו
2.משחקים של אמינות ויושר בעסקים
3.ניתוח של משא ומתן על פי תורת המשחקים המודרנית
4.החלטות אסטרטגיות ודינמיקה של תחרות בעסקים
5.התנהגות צרכנים כפונקציה של תורת המשחקים
6.ישום תורת המשחקים ברכש אסטרטגי.
7.התמודדות במכרזים ומשחקים בעסקים.

קהל יעד:
מנכ``לים ובעלי עסקים הנדרשים להחלטות משמעותיות, מנהלים בתחום הרכש, שיווק, מכירות, ואסטרטגיה.
תוצאה:
בסדנה ננסה להעביר למקבל החלטות מתודה לחשיבה אנליטית של מצבים בהם האינטואיציה שולטת.

על המרצה:
המנחה, מרצה בכלכלה ובתורת המשחקים, מבית המדרש של חתן פרס נובל רוברט אומן, והאוניברסיטה העברית בירושלים.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994