פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 25/1


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 22+29/1


קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 12/2


25/1/18
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית
22+29/1
קורס אקסל למתקדמים- להיות מאסטר אקסל
21/2
קורס מיומנויות ניהול-עוצמת הניהול
12/2/18
קורס מזכירות בכירות ומנהלות לשכה
טופס רישום

באמצעות טופס זה ניתן להירשם ולקבל את הניוזלטר החודשי שלנו לפקס או לדואר אלקטרוני.
* שם חברה:
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* תפקיד:
  מחלקה:
  טלפון:
  שלוחה:
* פקס:
  דואר אלקטרוני:
  הערות: