פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מיומנויות הדרכה
Training Skills
מטרה:
מנהלים נדרשים לעתים קרובות להדריך, להנחות ולחנוך את עובדיהם בנושאים מקצועיים שונים. לשם כך, עליהם להיות בעלי מיומנויות הדרכה וחניכה שיסייעו להם לבצע את תפקידם באופן אפקטיבי. מטרת הסדנה להקנות למשתתף כלים ושיטות להדרכת העובדים, ולימוד מיומנויות חניכה.
נושאים:
עקרונות בניית הדרכה
הנחיית שיעור וטכניקת המסירה
 שפת גוף
 שימוש בקול
 בטחון עצמי
 מה משפיע על טכניקת המסירה?
שימוש בשאלות להעברת מסרים
גילוי מודרך
שבירת שגרה
דרכים להתמודדות עם שכחה של התלמידים
עזרי הדרכה
תקשורת בינאישית אפקטיבית
 שאילת שאלות
 תגובה מכוונת רגש
 הקשבה אפקטיבית
משוב אפקטיבי

תוצאה:
משתתף יוכל לנהל הדרכה וחניכה של קבוצות כך שהתקשורת תזרום בצורה אפקטיבית

תאור:
הפעילות משלבת מצגת אינטראקטיבית, תרגילים לעבודה עצמית, תרגילים קבוצתיים, משחקי תפקידים (סימולציות), דפי עבודה, דיונים קבוצתיים וקטעי וידיאו. במהלך הפעילות פותרים בעיות אמיתיות שמעלים המשתתפים.
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994