פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
טופס רישום

באמצעות טופס זה ניתן להירשם ולקבל את הניוזלטר החודשי שלנו לפקס או לדואר אלקטרוני.
* שם חברה:
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* תפקיד:
  מחלקה:
  טלפון:
  שלוחה:
* פקס:
  דואר אלקטרוני:
  הערות: