פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
פריזמה בטלויזיה

כחלק מתכנית המנהלים של פריזמה הדרכה, נערכת סדרת מפגשים העוסקים בתקשורת
בינאישית, אינטליגנציה רגשית, אסרטיביות ונושאים נוספים המעסיקים ארגונים, מנהלים ומנהלים בדרך.

תכנית טלויזיה מובילה פנתה אלינו לצלם כתבה בנושא הדרכת מנהלים פנים
ארגונית, נעתרנו לבקשתם ואפשרנו צילום בסדנה לאינטליגנציה רגשית יישומית.

בכתבה התראינו צילה גוטהלף, סיימון רובסון, ולילך זיו קנדלי.