פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול צוותי מכירות שטח
Outside Sales Team Management
מטרה:
מנהל המכירות הוא בראש וראשונה מנהיג, ומנהל בכיר. אין זו הרחבה של תפקיד המכירות אלא תפקיד שונה לחלוטין. מנהיגותו באה לידי ביטוי בכל אספקט של תהליך המכירה, והשפעתו ישירה על הקו התחתון ברווחי החברה. בסדנה זאת נבחן שוב את תפקיד מנהל המכירות ונעבוד על שיפור הביצועים שלו כאחראי על ניהול משימת המכירות, ניהול צוות המכירות ותפעול המוכר כיחיד.בסדנה נעסוק בעיקר בנושאים הקריטיים להצלחתו של מנהל המכירות נטפל גם בכל נושא הקשור לתפקיד ושיעלה במסגרת הסדנה.הפעילות בסדנה מבוססת על ההנחה כי אין פתרון קסם, שילוב נכון של גורמי הצלחה יביא לתוצאה הרצויה.

נושאים:
 הגדרה והטמעה של תפקיד מכירה ברור, יעדים, והדרכה.
 בחירה ושיפור אישיות המוכר/ת, עבודה על יכולות והטמעת גישה מתאימה.
 שיטות התגמול לאנשי מכירות ולצוות סיוע: פסיכולוגי, מוחשי, חומרי.
 שיטות ניהול המכירות.

תוצאה:
שיפור בתוצאות מידיות בהפעלת צוות מכירות, הגברת המכירות והמוטיבציה.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994