פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
גביה נכונה
Collection Mastery Workshop
מטרה:
תזרים המזומנים בחברה מבוסס על גביה נכונה ומכירה נכונה. היום לא ניתן להפריד את תהליך הגביה מתהליך המכירה והשירות. סדנה זאת בונה תהליכי גביה ושירות לקוחות אשר מבנה את הגביה בתוך הליבה של השירות ומאפשרת לחברה לשפר את תזרים המזומנים שלה מבלי לפגוע בשירות ומבלי לבזבז משאבים.
נושאים:
 גביה בעת אספקת הסחורה – כיצד
 שילוב הגביה עם המכירה והשירות.
 קליטה נכונה של לקוחות חדשים.
 גבייה טלפונית – כללי יסוד.
 תיעוד שיחות, ומעקב אחרי לקוחות חייבים.
 גביית כספים המשך פעילות עם הלקוחות החייבים.
 ניהול משא ומתן עם לקוחות חייבים.
 פריסת חובות ללקוחות חייבים.
 כללי ההתנהגות הנכונים למקרה של גניבות אשראי.

תוצאה:
שיפור בתזרים המזומנים של חברה.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994