פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
שירות פנים ארגוני
Intra-Corporate Service Management
ניהול יחידות תמיכה פנימיות
מטרה:
השירות הפנים ארגוני ומערך התמיכה הלוגיסטית מהווה נדבך מרכזי מאוד בתהליכי השירות שנותן הארגון כולו – הן לעובדי החברה והן ללקוחותיה. פעילות זאת מלווה לא פעם בקשיים של מתן שירות ללקוחות שבויים, היכולים לקבל את השירות שהם צריכים – אך ורק מהמערכת הפנים ארגונית. הסדנה תציג דרכים להתמודד בצורה טובה, יעילה ואפקטיבית עם הקשיים והאתגרים שמעלה השירות הפנים ארגוני. ותציעה נוהלי שירות אחידים ומתואמים.
נושאים:
 שירות פנימי – מאפיינים, קשיים ואתגרים
 הלקוחות הפנים ארגוניים – חתך לקוחות אלו, הרצונות, הצרכים והבקשות שלהם
 מענה שירותי איכותי ללקוחות פנים ארגוניים
 מאפייני שירות נכון
 הדרכת לקוחות פנימיים
 תקשורת עם לקוחות ארגוניים
 נוהלי שירות פנים ארגוני
 התמודדות עם צרכים דחופים וסיוע שוטף.
 התמודדות עם לקוחות קשים פנים ארגוניים
 סימולציות של תסריטי שירות לקוחות

תוצאה:
החלקה של תהליכים לוגיסטיים המתרחשים בארגון, שיפור בתקשורת בין היחידות העובדות מול לקוחות חיצוניים ויחידות הסיוע הפנימי התומכות בהם, הקטנת המתח והלחצים בעבודה,יצירת שפת שירות ונוהלי שירות אחידים, הגברת ושביעות הרצון מהשירות ושיפור תדמיתי של יחידות השירות.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994