פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול מערך שירות לקוחות
Customer Service Management
מטרה:
תחילת שנות האלפיים מאופיינת בהתנהגות צרכנים, המושתת על צורך בשירות גבוה ביותר למולם. הם דורשים זאת, הם רוצים את זה והם כועסים כאשר השירות גרוע. בעולם בו המוצרים דומים מאוד אחד לשני והמחירים זהים, הרי רמת השירות ללקוח היא זאת שתקבע את הרצון האמיתי של הלקוח לשוב ולרכוש אותו שירות או מוצר, בשנית. מטרת יום הדרכה זה הינה הקניית ידע מעמיק בנושא ניהול מערך שירות לקוחות תוך שימת דגש על מיומנויות התנהגותיות הנדרשות בעת ניהול השירות ללקוח, תוך התמקדות בתהליכי השירות ללקוחות קשים.
נושאים:
 זיהוי עולם השירות הנדרש בידי הלקוחות.
 מהו שירות מעולה וכיצד יוצרים אותו.
 המרכיבים, הלכה למעשה, הנדרשים לשם הפיכת שירות למצוין.
 ניהול מערך השירות – כך עושים זאת נכון יותר.
 גיוס עובדים, קליטה, הדרכה, ניהול שוטף – לשם הגברת רמת השירות ללקוח.
 האצלת סמכויות למול העצמת סמכויות.
 התמודדות למול לקוחות קשים ותלונות של לקוחות.
 האסרטיביות הנדרשת בשירות לקוחות.
 העברה לקוח למנהל – כך עושים זאת נכון.

קהל יעד:
מנהלי שיווק ומכירות, מנהל מח שירות לקוחות, אחראי משמר, מנהלי מוקדי שירות לקוחות, מנהלי יחידות שירות לקוחות, נציגי שירות לקוחות, ושירות פנים ארגוני.
תוצאה:
עליה מיידית ברמת השירות ללקוח, הגברת היכולת להתמודד עם מצבי שירות קונפליקטואליים ושיפור ההתנהגויות של צוות נותני השירות, הלכה למעשה.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994