פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
החלטות תפעול לפי תורת האילוצים
מטרה:
קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות הוא תהליך עתיר משאבים. הארגון ניזוק כתוצאה מדחיית ההחלטה והביצוע, הוצאות מיותרות, וכשל בקבלת ההחלטה. מטרת הסדנה להקנות למשתתף, את הכלים לבחירה נכונה במצבי אי-ודאות להתמודד עם החלטות תפעוליות מהותיות, רכש משמעותי, ניהול יצור, אחזקת מלאי.
תפעול היא תורה רב תחומית, הלמידה נעשית בשטח, אך הצדדים האסטרטגים בתפעול ניתנים לרכישה במסגרות רשמיות. מטרת סדנה זו להקנות למנהל בשטח, מנהל המפעל והיצור, או סמנכ``ל התפעול והאחזקה את הכלים לבחירה נכונה במצבי אי ודאות, התמודדות עם החלטות יצור ומלאי, רכש, תפעול קווי יצור, הזמנות ציוד, וכיו``ב.
נושאים:
• דיון ראשוני באירוע של קבלת החלטה תפעולית: •
o ניתוח ראשוני של המרכיבים האי-ודאיים בהחלטה
• הבעייתיות הניהולית בקבלת החלטות אי-ודאיות
o האיום האישי על מקבל ההחלטה
o מתי רצוי לארגון לקבל החלטה ``מסוכנת``?o
o האם ניתן להסתייע במודלים מתמטיים בקבלת החלטות ניהוליות יומיומית?
o תחזיות מכירה וכיצד יש להתחשב בהן בקבלת החלטות ניהוליות?
o מה עושים עם מידע קריטי שאינו ידוע למקבל ההחלטה?
o כיצד התרבות הארגונית משפיעה על מקבל ההחלטה? o
• קלאסיפיקציה של החלטות אי-ודאיות•
o סיכון גבוה מאד בהסתברות נמוכה
o סיכון ללא מידע על ההסתברותo
o החלטות יומיומיות: אי ודאות ידועה וצפויה•
• התגוננות מסודרת כנגד נזקים העלולים להגרם מאי הודאות בסביבה•
o פעולות לצמצום מבוקר של אי-הודאות
 שיפור בביצועים של הארגון (Six Sigma)
 הימנעות מכניסה לסביבות בעלות אי-ודאות גבוהה
 איחוד גורמים אי-ודאיים בצורה המקטינה את רמת אי-הודאות הכללית

o כימות הנזק האפשרי מאי הודאותo
o מנגנוני הגנה: עודפי קיבולת ויכולת, מלאים, זמן הגנה וכו`o
• כימות אינטואיטיבי של אי-הודאות
o ``רווח בר-סמך``, מושג סטטיסטי בעל משמעות למקבל ההחלטה•
o קבלת החלטה אינטואיטיבית לגבי אי-ודאות ידועה וצפויה•
o ניתוח האירוע הראשוני •
• דיון מעמיק באירוע עיסקי נוסף:
• שיפור היכולת לקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות: בקרה ניהולית, ומנגנוני ההגנה

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994