פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
תקשורת אסרטיבית בניהול
Management Communications
מטרה:
אסרטיביות הינה דרך התנהגותית, המתבטאת בעשייה יומיומית, ביכולת לקחת יוזמה וליטול סיכונים, וכן באופן שבו אנחנו מתרגמים רצונות למילים. יחד עם זאת, אסרטיביות גם משקפת תפיסה ואורח חשיבה המגלמים בתוכה תפיסת הערך העצמי ביחס לעולם שמסביב. תקשורת בין אישית היא מאבני היסוד בכל אינטראקציה, כמו כן תקשורת אסרטיבית מאפשרת אינטראקציה גם במצבים פחות נעימים, העלולים לגלוש לאגרסיביות או לחילופין לכניעה וויתור. תקשורת אסרטיבית בונה מוטיבציה ובולמת התנגדות. היא מאפשרת עבודה בסביבה חיובית ובאווירה נעימה.
מטרת הסדנה להקנות כלים ומיומנויות בתקשורת מתוך גישה אסרטיבית, ליצירת אקלים תקשורתי בריא, המחליף את הקונפליקטים, הכעסים והמרירות.

נושאים:
• תיאוריות בנושא התנהגות אסרטיבית ומשמעות הבחירה המתאימה למצב הנתון
• אבחון סגנון התגובה האישי
• סוגיות באחריות: לקיחת אחריות מלאה על פתרון הבעיה
• חשיבה לפי תפוקות ומטרות
• מודל לתקשורת אסרטיבית
• שפת גוף ככלי במימוש אסרטיביות

תאור:
הסדנא תתבסס בעיקרה על טכניקות למידה התנסותיות הממזגות דרכי הוראה שונות ובכלל זה דיונים קבוצתיים, משחקי תפקיד והדמייה, ניתוח ארועים והרצאות משתפות, תוך התנסות אישית וקבוצתית.
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994