פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
תקשורת בינאישית
Interpersonal Communication Skills
מטרה:
הצלחה בתחומי החיים השונים קשורה קשר הדוק ליכולת לתקשר בצורה יעילה ולשלוט במסרים שאנו מעבירים וקולטים. הסדנה עוסקת בהיבטים השונים של התקשורת במפגשים בינאישיים: הרושם שאנו יוצרים, היחס שאנו משדרים לאחרים ומקבלים מן הסביבה, בעיות בתקשורת, זיהוי הסגנון האישי בתקשורת וכלים מתקדמים לרכישת מיומנויות תקשורתיות.
נושאים:
עקרונות התקשורת הבינאישית
• תקשורת המונים ותקשורת בינאישית
• מצבי קיבעון בתקשורת - איך לצאת מן ה``פינה``
• משדר וקולט
• עיצוב המפגש הראשוני: רושם ראשון, יצירת כימיה, לחיצות יד, תדמית
• ערוצי תקשורת: מילים ושפת גוף
• התאמת המסר המילולי למסר הלא-מילולי
• מחסומי תקשורת, אי-הבנות, מסרים סמויים ומסרים כפולים
• סגנונות תקשורת אישיים
• המשוב היעיל - מודל שימושי
• חלון ג`והרי
• הקשבה פעילה
• מיומנויות תקשורת
• מתח ולחץ - השפעתם על התקשורת
• תרגולים בקבוצות קטנות

תוצאה:
מיומנות בתקשורת בין אנשים, שליטה בשפת הגוף, בחירת המילים, והאופן שאנו מדברים משפיע על כל אספקט בחיינו. ההשתתפות בסדנה תקנה למשתתף יתרון משמעותי בתקשורת איכותית במקום העבודה ומחוצה לו, הן בפתרון קונפליקטים, מנהיגות, פרזנטציה, ראיונות, ישיבות הנהלה, מכירות, ומשא ומתן.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994