פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מיומנות סגירת עסקאות
Closing Deals and Objection Handling
יצירת מחויבות לקוח והתמודדות עם התנגדויות
מטרה:
מכירה היא הצעת מחיר שנסגרה היטב, וכן, ניתן לאמור שחלק משמעותי מהצעות המחיר אינו מגיע לידי מכירה סופית. הסיבה לכך נמצאת לעיתים קרובות מידי בידי המוכר. העדר הנכונות מצד המוכר לבקש מהקונה לקנות את המוצר/שירות- היא אחת הסיבות הנפוצות לאי סגירת עסקאות. למעשה ההתמודדות עם ההתנגדויות וסגירת העסקה הם המרכיבים שעושים איש מכירות לאשף מכירות מיומן. בסדנת מכירות זאת נבחן ונתרגל סגירות עסקאות והתמודדות עם סוגים שונים של התנגדויות, תוך שימת דגש על מיומנויות מכירה ומשא ומתן עם לקוחות.
נושאים:
 מודל הסגירה והטיפול בהתנגדויות
 תרגולים של תשובות וסגירות
 סימולציות של מצבי סגירה
 טיפול בהתנגדויות לפי סוגי עסקה
 טיפול בהתנגדויות לפי סוגי מוצר וסוגי לקוח
 עקרונות ניהול משא ומתן מנצח עם לקוחות
 טיפול בהתנגדויות והובלה לסגירה תוך ניהול מו``מ
 סימולציות וניתוח של סגירות
 תרגילים מסכמים והפקת לקחים

תוצאה:
שיפור משמעותי ביחס הסגירה של עסקאות. המשתתפים יתרגלו סגירת עסקאות מורכבות ומשא ומתן עם לקוחות.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994