פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מיומנויות הדרכה פרונטאלית
Corporate Training Skills
להיות מדריך
מטרה:
הדרכה היא מיומנות רב תחומית המשלבת כישורי מנהיגות, יכולת הקשבה ופרזנטציה, העברת תכנים, וחניכה. חלק מכישורי ההדרכה פרונטאלית מולדות. אך מיומנויות הדרכה נרכשות בסדנאות ובתרגול. בסדנה זאת נתרגל ונבחן מיומנויות עיקריות בהדרכה פרונטאלית שיקנו למשתתף כלים בסיסיים להשתלב כמדריך בארגונו.
נושאים:
 עקרונות בלמידת מבוגרים
 קביעת מטרות לפעילות הדרכה
 ארגון החומר ומבנה התכנים
 עקרונות בתהליכי הנחייה והדרכה
 התאמת תכנים לאופי המודרכים, הטרוגניות וסגנונות למידה
 צרכים רגשיים של המודרכים
 הפרזנטציה ככלי הדרכתי
 משוב והערכת למידה

קהל יעד:
מנהלים, מדריכים פנים ארגוניים ואנשי הדרכה
תוצאה:
המשתתף ירכוש מיומנויות עיקריות בהדרכה ופרזנטציה וילמד את אמנות ההדרכה הפרונטאלית.

תאור:
הלמידה כוללת התנסות מעשית וחוויתית במצבי הדרכה ותרגול מיומנויות הדרכה
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994