פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
הטמעת נהלים
הגישה הקריאטיבית
מטרה:
נהלי הארגון הם ה``דבק`` המחבר בין חלקי הארגון השונים: החל מרמת המחלקות השונות בארגון וכלה ברמת העובד הבודד. נהלים נועדו על מנת ליצור: סדר, ארגון, עקביות, תקשורת אפקטיבית, אמצעי בקרה לצורכי הפקת לקחים ותיקון ליקויים, שיובילו את הארגון לצמיחה.

מטרת הסדנה: לשווק, להדריך ולהטמיע את השימוש בנהלים ולסייע למנהל למסד נהלים כתובים כשיטת עבודה בארגונו.
נושאים:
בסדנה יתורגלו וייבחנו הנושאים הבאים:
 שלבים בהנחלת נהלים בארגון.
 כללים וטיפים בהדרכת עובדים והטמעת הנהלים בארגון
 מתן כללים פשוטים וברורים לכתיבת נהלים שיסדירו וימסדו תהליכי עבודה נכונים ופרודוקטיביים.

מבנה הסדנה:
 שלב א` - הדרכה והטמעת הנהלים ברמות הניהול השונים בארגון .
 שלב ב` - כתיבת ועריכת נהלים ישימים שיתאימו לתהליכי העבודה בארגון.
 שלב ג` - ניהול ומנהל הנהלים, בקרה, שליטה ורגולציה.

קהל יעד:
הסדנה מיועדת למנהלים בכירים במשאבי אנוש והדרכה, סמנכ``לים , מנהלי תפעול ויצור, מנהלי ארגון ושיטות, אנשי לוגיסטיקה ומזכירי חברה.
תוצאה:
בסיום הסדנה המשתתפים יוכלו :
• לשווק, להטמיע, ולהנחיל נהלים מובנים בארגון.
• לכתוב נהלים בצורה ברורה, ממוקדת ואפקטיבית.

על המרצה:
המנחה, לשעבר ממונה על ארגון ושיטות בחברות תדיראן ובקואופ.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994