פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול מצבים מורכבים
``Situation`` Management
מטרה:
בעולם הניהול המודרני מנהלים נדרשים לניהול מצליח ואינטנסיבי, דבר הטומן בחובו: מגוון של תהליכי קבלת החלטות, התמודדות עם מצבי אי וודאות, עידוד וטיפוח עובדים ומנהלים, טיפול בקונפליקטים, ניהול משא ומתן מגוון, ניהול ישיבות, פגישות אישיות עם עובדים ועוד.
לצורך התמודדות עם הסיטואציות השונות, המנהל נדרש ליכולות מקצועיות, ליכולות בין אישיות, למיומנויות ניהול וליכולת ניהול עצמית.

מטרת הסדנה: לפתח את מודעות המשתתפים לקונפליקטים ולדרכי התמודדות עמם במצבי ניהול שונים. להקנות למשתתפים טכניקות ידע ומיומנות לניהול עצמי ולתרגל את המשתתפים בשימוש במיומנויות הקשורות לניהול עצמי ולניהול עובדים במצבים שונים.
נושאים:
• התמודדות עם רגשות במצבי עבודה שונים
• מוטיבציה עצמית והנעת עובדים
• התמודדות עם מצבי כישלון
• ניהול שיחות אישיות אפקטיביות
• ניהול ישיבות באופן אפקטיבי
• התמודדות עם קונפליקטים בשיחה אישית ובמשא ומתן
• ניהול עצמי וניהול זמן

תאור:
שיטת העבודה מתבססת על למידה חווייתית: ההרצאות מלוות בהדגמות, סרטוני הדרכה ומשחקי תפקידים

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994