פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול והתמודדות עם עימותים בינאישיים
Interpersonal Adversary Management
מטרה:
יריבות ואיבה, פוגעים ביכולת העבודה המשותפת. אין זה משנה אם הגיעו מניגוד אינטרסים פנים ארגוני, קשיים בתקשורת בינאישית או מטעיות בעבר, בסופו של דבר הם מביאים לסכסוכים מתמשכים בין מנהלים ועובדים. סיכסוכים המזינים בתורם תקשורת לקויה נוספת, ניגודי אינטרסים, משקעים מהעבר, וחשדנות טבעית. למותר לציין שאיבה בין שני אנשים פוגעת בביצוע האירגוני ואף משתקת אותו.

בסדנה זאת מתעמתים יריבים עם קשיי התקשורת ועם הניגודים המזינים את הבעייתיות במערכת היחסים שלהם ויוצרים מצע לשיתוף פעולה עתידי ותקשורת תפקודית.
נושאים:
• הפעלת תהליכים בין-אישיים
• משחק בתקשורת בינאישית
• התמודדות עם אנשים קשים
• מיומנויות יצירת אמפתיה
• תרגול משא ומתן בין אישי
• ניהול ושליטה
• ניהול מצבים

תוצאה:
אנו מחויבים לשיפור משמעותי בתקשורת בין המשתתפים בסדנה, ולשיפור בתקשורת של כל אחד מהמשתתפים בנפרד.

תאור:
הסדנה היא מצבית, אינה קבועה מראש ובמהלכה יתבקשו המשתתפים להתגבר על מחסומי התקשורת עימם באו. בפועל הם ידרשו לבצע משימות בצוותים, לפתור בעיות זה עבור זה ולהתחלק בתוצאות מעשיהם, לטוב ולרע, באופן מיידי. במקביל ילמדו ויתורגלו מיומנויות תקשורת בסיסיות ומו``מ.
הערות:

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994