פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
תקשורת אפקטיבית
Management Diplomacy
הטַאקט ככלי ניהולי
מטרה:
טאקט הוא סידרה ארוכה של מיומנויות בינאישיות המוגדרות כטקטיקה בבחירת מסרים, עיתוי נכון, ואופן העברת המסר. הטאקט אינו מחולק בצורה שווה בקרב מנהלים. מערכות יחסים עסקיות מושתתות על סידרה עוקבת של מחוות מוצלחות. טעות טקטית בשיחה, מכתב, או מחווה עלולה לסכן או להזיק לעסקה, למערכת יחסים עם לקוח, שותף, עמית, או כפיף. למעשה במסגרת ``ניהול מצבים`` נמצא המנהל בעמדה בעייתית כיוון שנדרש ממנו לשלוף מסרים תוך כדי עבודה עם ה``מצב`` לעיתים איכות המסר עלולה להיפגע על ידי העיתוי שלו, או תוכנו. בסדנה זאת נלמד ונתרגל את חוקי הטאקט הבסיסיים ונבחן מצבים מסוכנים שבהם המנהל עלול לשגות. בנוסף, נתרגל תשובות טקטיות לשאלות בעייתיות, ודרכים להתמודד עם שאלת התזמון.
נושאים:
יסודות הזהירות בתקשורת
הכנה לשיחה בעייתית
בחירת מילים ומסרים
קבלה מהירה של החלטות בדיבור ונטילת סיכונים בשיחה
השימוש בשפת גוף בהעברת מסרים
תיזמון נכון להעברת מסרים
מסר השתיקה- יתרונות וחסרונות
האמת על האמת והשקר
ללכת בשדה מוקשים


תוצאה:
כתוצאה מההשתתפות בסדנה ישפר המשתתף באופן משמעותי את איכות האינטראקציות שלו עם הסביבה העסקית. ישפר את היכולת להניע תהליכים, למכור ולסגור, לפתח מערכות יחסים תקינים עם לקוחות, בכירים, עמיתים וכפיפים.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994