פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול אנשי שירות
manging the service workforce
מטרה:
שירות איכותי נתמך על ידי שלוש מערכות שזורות: הלוגיסטיקה, האינפורמציה, והמשאב האנושי. ניהול המשאב האנושי בשירות מבוסס על שימור כוח אדם איכותי, גיוס נכון של אנשי שירות, והטמעת תרבות שירות ממוקדת לקוחות. בהדרכה זאת נבחן דרכים להגביר את האפקטיביות של השירות על ידי שימוש נכון במיומנויות ייחודיות בניהול אנשי שירות.
נושאים:
• מקורות לגיוס אנשי שירות: מתוך הארגון, ומחוצה לו.
• מיון אנשי שירות ( הטוב, הרע, והמיותר)
• הראיון התעסוקתי: סביבת הראיון, הנסתר והנגלה במועמדים לתפקידי שירות.
• דרכי תגמול לאנשי שירות: תגמולים כספיים, תגמולים לא מוחשיים והשילוב ביניהם, תגמולים כפונקציה של סקרי שביעות רצון.
• הטיפול בקונפליקטים בין אנשי השירות לבין הארגון ובין אנשי השירות לבין הלקוחות.
• שחיקת אנשי שירות ודרכי הטיפול בתופעה.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994