פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
תיק שירות-הטיפול בלקוחות קשים
managing difficult customers
מטרה:
לקוחות ככלל עוברים תהליכים רגשיים משמעותיים בעבודה מול ספקים. מהספק נדרשת מיומנות של מנהיג בסיטואציה, עליו לנהל מערכות יחסים עם לקוחות כועסים, מאוכזבים, ומתוסכלים. מטרת הסדנה: להקנות כלים התנהגותיים ותקשורתיים לאנשי השרות אשר באמצעותם יוכלו הללו, להתמודד בהצלחה עם לקוחות קשים ומתלוננים.
נושאים:
1. חשיבות הטיפול המוצלח בלקוחות קשים לעובד, למחלקת השרות ולארגון בכללותו.
2. סוגים שונים של לקוחות קשים.
3. נורמות תקשורת מומלצות מול לקוחות.
4. מגוון סגנונות תקשורת בטיפול בלקוחות קשים.
• הסגנון המועדף מול הלקוח הקשה.
5. חלוקת האחריות במתן שרות ללקוחות קשים.
6. הטיפול בלקוחות קשים ספציפיים, כמו -
• התמודדות עם לקוחות כועסים.
• תפקוד מומלץ מול לקוחות הססנים.
• כיצד לתפקד מול הלקוחות פטפטנים.
• דרכי פעולה מול לקוחות תובעניים במיוחד.
7. ההתמודדות עם לחץ שנובע מהעבודה מול לקוחות קשים ועוד.

קהל יעד:
נציגי שירות בכירים, נציגי מכירות, מנהלי שירות ומנהלי מכירות

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994