פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
עבודת צוות
working out the corporate
יסודות שיתוף הפעולה הפנים ארגוני
מטרה:
שיתוף פעולה פנים ארגוני, ותוך מחלקתי הוא מתכונת לעמידה ביעדים והצלחה של ארגון לאורך ימים. על מנת להגביר את יכולתה של כל יחידה בארגון להצליח במשימותיה, תוך שמירה על יעדיה המרכזיים של החברה ותוך תלות בעובדים אחרים או ממשקים בארגון, יש חשיבות רבה לרכוש כלים יישומיים להגביר שיתוף פעולה פנים ארגוני. כלים אלה יוכלו ליצור השפעה ולקדם מטרות ברוח חיובית ומתוך היענות של גורמים בתוך הקבוצה ומחוצה לה. בסדנה יקבל המשתתף כלים חזקים של תקשורת ומו``מ בין עמיתים שיאפשרו לו להתמודד באפקטיביות עם התנגדויות חסימות ומעצורים ברמה האישית והארגונית.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994