פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מצויינות ברכש
Purchesing Management
החיסכון במקום הנכון
מטרה:
ניהול הרכש עובר בשנים האחרונות תמורות משמעותיות המשליכות על אופי התפקיד ומקומו בארגון.
השינויים ממצבים את מנהל הרכש בארגון, כגורם מרכזי המשפיע על זמינות ועלות התשומות.
כיום מוטלת על הרכש משימות מקצועיות רב תחומיות כגון: שיקולי חלופות ספקים, החלטות B/M,
בחינת ספקים, חישובים פיננסיים, קביעת יעדי חיסכון ובקרה לוגיסטית.
נושאים:
 מודל מצוינות הרכש ברכישת חומרים, עבודה, ציוד וידע לצורכי פיתוח וייצור, רכישת
תשתיות וציוד הוני המהווים חלק מנכסי החברה, רכישת חומרים לתחזוקה ותפעול שוטפים.
 עמידה ביעדי איכות המפרט.
 החלטות Make/Buy (האם לרכוש בחוץ או לייצר בבית).
 עמידה בלוחות הזמנים ומועדי האספקה.
 הכמות המתאימה (כולל שיקולי עתודות לפריטים קריטיים).
 מחיר ותנאי תשלום, הצמדות (כולל יעדי חסכון כלכלי ממחיר המטרה).
 בחירת הספק מתאים (כולל מחקר ספקים, מו``מ ותיחור ספקים, בחירת ספק משני, הסמכות לרשימת הספקים, מכרזים והצעות).
 הבטחת תמיכה, הדרכה, שירות, חלקי חילוף ותחזוקה.
 טיפול בהיבטים הלוגיסטיים (שינוע, מסמכי יבוא ומכס, ביטוח, אחסנה).
 הבטחת היבטים חוזיים ומשפטיים (זכויות הרוכש, סנקציות, סיכונים).
 קניות גומלין (יעדי שיווק Buy Back מול ספקים גדולים).
 ניתוח Case Study לקביעת מדדי הצלחה למצוינות הרכש.

קהל יעד:
מנהלי רכש, לוגיסטיקה תפעול ואדמיניסטרצה

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994