פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
השיחה האישית
תקשורת מנהל/עובד
מטרה:
במסגרת עבודתו נדרש מנהל למיומנויות מיוחדות, בניהול שיחות אישיות, לצורך העברת משוב והערכה לעובדיו לשם יצירת כימיה מעודדת צמיחה למינוף מטרות הארגון. על מנת לנהל שיחות אפקטיביות חשוב למנהל לרכוש מגוון כלים שיאפשרו לו להפיק את מירב התועלות משיחות אלה, מבלי לעורר אנטיגוניזם מהצד השני.
נושאים:
 הכנת התנאים הפיזיים הנדרשים לקיום השיחה.
 מבנה השיחה האישית וכיצד להתכונן אליה (ב- 5 דקות).
 תקשורת אפקטיבית בשיחה אישית.
 שימוש מושכל במגוון סוגי שאלות.
 העברת מסר מורכב.
 המכניקה של יצירת כימיה.
 דגשים למצב: שיחת הערכה, שיחת מוטיבציה, שיחת המסדרון והקפיטריה,
שיחת איסוף מידע המשולבת בשוטף.
 מניעת התנגדויות והכנה אליהן.

קהל יעד:
מנהלי משאבי אנוש, כוח אדם. ומנהלים ברמות השונות של הארגון אשר השיחה עם העובדים היא חלק מסדר היום הניהולי שלה.

על המרצה:
מר אילון דיסקין (M.A.) , מנחה בכיר בחברת פריזמה הדרכה. בעל נסיון רב בהנחיות בתהליכי משוב והערכת עובדים ובתקשורת פנים ארגונית.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994