פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מי הזיז את האירגון שלי
managing the change
ניהול והתמודדות עם שינוי ארגוני
מטרה:
תהליך ההפרטה והגלובליזציה המאפיין את התקופה האחרונה מביא לשינויים תכופים בסביבה הארגונית. אחד האתגרים המורכבים ביותר העומדים בפני מנהלים בארגון היא התמודדות עם סביבה דינאמית והובלת שינוי פנימי. הצלחת הארגון תלויה ביכולתו להתאים את עצמו לסביבה עסקית, להטמיע שינויים בתרבות הארגונית, ולעצב התנהגויות חדשות. ארגון העובר שינוי אשר אינו מנוהל נכון, עלול להינזק מאוד. הפגיעה תתבטא
בנכסי הליבה, בעובדים במנהלים, בלקוחות ובספקים, ועשויה אף להגיע לבעלי המניות ולדירקטורים. ניהול השינוי היא אמנות משולבת שבה נדרש שיתוף פעולה , אורך רוח, וגמישות. הסדנה תקנה כלים יישומיים לניהול והתמודדות עם שינוי בפועל.
נושאים:
• מושגי יסוד בניהול שינוי
• אבחון תרבות ארגונית
• מאפייני תרבות ארגונית
• מודל יישומי לניהול שינויים
o הצגת מודל
o ניתוח השלבים
o ניתוח אירוע
• התמודדות עם קשיים צפויים
• תפקיד המנהיגות בתהליך השינוי
• מסקנות

קהל יעד:
הסדנה מיועדת למנהלים בכירים, דירקטורים ובעלים, סמנכ``לים, ומוליכי שינוי ארגוני. המשתתפים בסדנה נמצאים בתפקידים ובמקומות מכריעים בארגון, פעולותיהם בהווה ישפיעו על הצלחת שינוי עתידי.

על המרצה:
המנחה, יועץ ארגוני בכיר, מוביל תהליכים ומנחה, הוא בעל תואר שני מהאוניברסיטה העברית וניסיון של יותר מעשרים שנה. צביקה מתמחה בעיצוב/שינוי תרבות ארגונית, הטמעת ערכים, פיתוח מנהלים, ובניית צוותים רב לאומיים.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994