פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מכירת מינויים טלפונית
Subscription tele-sales skills
לנציגי מכירות ומנהליי מכירות במדיה כתובה
מטרה:
מכירת מינוים באמצעות הטלפון הנה אחת מפעילויות העיקריות בשיווק המדיה הכתובה. עיתונים ומגזינים מבססים חלק משמעותי מהתפוצה שלהם על מכירה מוצלחת ושיחות יוצאות. הצלחתה של שיחת מכירה היוצאת ו/או הנכנסת תלויה הן ביישום המוצלח של טכניקות מקצועיות והן בשימוש הנכון במיומנות תקשורת בינאישית.
סדנה זו תאפשר למשתתפיה לקדם מינוים בטלפון בשני מישורים –
• סגירת עסקאות במסגרת פניות טלפוניות יזומות.-שיחות יוצאות
• מכירת מינוים במענה לפניות טלפוניות –שיחות נכנסות.
נושאים:
1. הטלפון ככלי למכירת מנויים: יתרונות וחסרונות.

2. מכירת מינוים בשיחות יוצאות- מודל.

• פתיחת שיחה אפקטיבית
• גירוי שיווקי ראשוני.
• טיפול בהתנגדויות .
• סגירה עסקה טלפונית מוצלחת.


3. מכירת מינוים במסגרת שיחה נכנסת.
• נורמות מומלצות לניהול טלה-תקשורת


תאור:
ההדרכה תהיה חווייתית (experiential) באופייה והיא תביא ללמידה פעילה (active learning). ההשתלמות תתבסס על דיונים, תרגילים ישומיים ומשחקי תפקידים. המשתתפים יקבלו גם תיק אישי שיכלול חומר עיונו כתוב.
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994