פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול זמן בכירים וישיבות הנהלה
Time Management for senior Managenet
מטרה:
זמן משאב יקר מכסף, בעיקר זמן מנהלים. סדנה זאת תקנה למנהל את הכלים להתמודד בצורה ראויה עם משימות הניהול והתכנון האופייניות לתחום עיסוקו, תוך שימת דגש על ניהול ישיבות הנהלה, ותאום אפקטיבי של סדרי העדיפויות.
נושאים:
• ניהול נכון של יום העבודה עפ``י צוורי בקבוק.
• האצלת סמכויות ניהול
• תאום אפקטיבי של ישיבות הנהלה
• טיפול ב``גזלני זמן`` ובהפרעות במהלך יום העבודה.
• ``תקשורת חסכנית בזמן``- דרכים לקצר בשיחות טלפון
• ניהול ישיבות אפקטיבי
• ניהול זמן ארגון והטמעת נהלי עבודה יעילים
קהל יעד:
הסדנה מיועדת למנכ``לים ,סמנכ``לים ומנהלים בכירים
תוצאה:
בהמשך לסדנה זאת יוכל המשתתף לנהל בצורה אפקטיבית יותר ולהקדיש משאבי ניהול לתכנון והכנה.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994