פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניתוח דוחות פיננסים ותזרים המזומנים-שני ימים
Understanding Financial Records
למנהלים ללא רקע חשבונאי
מטרה:
ההתקדמות הניהולית בתחומים השונים, יוצרת צורך משמעותי למנהלים להבין ולקבל החלטות מבוססות על ניתוחים דוחות פיננסים בסיסיים. גם מנהלים שאינם קשורים ישירות למערכת הכספית חייבים לרכוש ידע תאורטי ומעשי בתחומי הדוחות הכספיים וניהול תזרים המזומנים. שני המפגשים העוקבים הללו באים לענות על צורך זה.
נושאים:
מפגש ראשון-
הבנה וניתוח ידידותי של הדוחות הכספיים - למנהלים ללא רקע חשבונאי
 הנחות יסוד חשבונאיות ועקרונות חשבונאיים מקובלים – תירגום בהיר לשפת העסקים.
 דוחות כספיים ראשיים – מהות, משמעות, הכרה ידידותית של דו``ח רווח והפסד, מאזן ודו``ח התזרים.
 מדדים ויחסים פיננסים נבחרים – דרך חכמה ומהנה לניתוח ראלי של המחלקה והענף ללא צורך ברקע חשבונאי.
 בחינת מדדי יעילות ורווחיות – כלי עזר ראשיים ומובהקים לניתוח פיננסי למנהלים.

מפגש מס 2.
בניה וניהול תזרים מזומנים – כלי עבודה חכם ליעילות עסקית

 תזרים מזומנים – הגדרות בסיסיות, מבנהו הכללי של התזרים אבחנה בין תזרימים.
 תזרים מזומנים מול דו``ח רווח והפסד – הדומה והמבלבל ובעיקר, כיצד נדע להבחין בהבדלים?
 תכנון תזרים מזומנים – בניית תזרים מזומנים עתידי ככלי לפעילות לטווח ארוך,מודלים חדשים.
 תרגיל תזרים מורחב מסכם – תרגול בניית תזרים ע``פ מודל חיזוי עתידי בצוותי עבודה תוך פתרון והפקת לקחים בדרך לקבלת החלטות.


קהל יעד:
מנהלים ומנהלות בתחומים השונים שאין להם רקע חשבונאי, אשר עבודתם דורשת הבנה בדוחות כספיים.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994