פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
יצירתית בניהול וחשיבה אופקית
מטרה:
חשיבה יצירתית בניהול היא חלק מהיכולת של המנהל לקבל החלטות נכונות, בתנאי אי וודאות ובתנאי שינוי מבניים וטכנולוגיים. ניתן להתגבר על מחסומים חשיבתיים בניהול, דרך תרגול ופיתוח פוטנציאל היכולות הטמונות בכל מנהל. מטרות הסדנה היא לפתח את מיומנויות המנהל בהתמודדות יצירתית עם בעיות ניהוליות וקבלת החלטות מורכבות.
ולסייע למשתלם להכיר את פוטנציאל היכולות שלו בחשיבה יצירתית.
נושאים:
 מהי חשיבה יצירתית ומהי אינטואיציה .
 הקשיים בחשיבה יצרתית.
 מדוע מנהלים נמצאים בתהליך של קבעון בחשיבה ניהולית.
 האם ניתן לפרוץ את השגרתי בניהול.
 קבלת החלטות יצירתיות בניהול- ניצול האינטואיציה והיכולות האסוציאטיביות.
 שלבים בתהליך היצירתי בניהול – מהלכה למעשה.

על המרצה:
המנחה פסיכולוג ארגוני. מנחה בכיר למיומנויות ניהול ומנהיגות.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994