פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מנהיגות בניהול
Leadership and Management
מניהול מגיב לניהול מעצב
מטרה:
המנהל אינו רק בעל ידע וכישורים מקצועיים, המנהל נדרש כיום יותר
מכל דבר אחר לעצב ולממש את החזון הניהולי של ארגונו, עליו להניע את
עובדיו להצלחה מירבית למענם ולמען הארגון. מטרות הסדנה להכיר את המאפינים העיקריים בין ניהול למנהיגות ולבין מנהיגות מעצבת. להקנות כלים תאורטיים וכלים ומעשיים להגשמת גישת הניהול המעצב.
נושאים:
 הבחנה בין מנהיגות מגיבה לבין מנהיגות יוזמת ומעצבת.
 תכונותיו של המנהל המעצב.
 סגנונות התנהגות של המנהל המעצב לעומת המנהל המגיב.
 ניהול מעצב והשפעת התרבות הארגונית.
 זיהוי והתמודדות עם קשיים בדרך לניהול מעצב.
 האפקטיביות של הניהול המעצב.
 מנהיגות מעצבת והנעת עובדים.

קהל יעד:
מנהלים

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994