פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול לפי יעדים
Management By Objectives
כלי יישומי להצלחה
מטרה:
שיטת הניהול לפי יעדים מנתבת את העבודה להשגת יעדי הארגון, המחלקה והאגף.
אלה יעדים המוגדרים מראש בתוכנית העבודה השנתית וניתנים להשגה דרך חשיבה והתמקדות בתוצאות. מטרת הסדנה היא להכיר את המושג יעד ככלי ניהולי,ולשפר את תוצאות הניהול, דרך התמקדות בהשגת יעדים.
נושאים:
 ניהול לפי יעדים – מהו היתרון למנהל.
 הגדרת המושג ``יעד`` ככלי ניהולי.
 קריטריונים למדידת תוצאות העבודה.
 ניהול כפיפים לפי יעדים.
 שיתוף כפיפים בקביעת יעדי המחלקה והאגף.
 הנעת עובדים וניהול לפי יעדים.
 כלים ושיטות לבקרת תוצאות והתקדמות.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994