פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול מוצלח של קונפליקטים בעבודה
מטרה:
בכל ארגון ומקום עבודה קיים מגוון רחב של השקפות, דעות, עמדות, וגישות ניהוליות המייצגות גם הבדלים אישיותיים.
הקונפליקט הינו תחושה של ניגוד אינטרסים ברמה אישית או אירגונית.
הקונפליקט נתפס, בדרך כלל, כגורם מפריע בניהול צוות, מחלקה וארגון.
אולם, לקונפליקט יש גם יתרונות, במיוחד באם הוא מטופל בצורה מקצועית ונאותה.
מטרות ההשתלמות
 הכרת התהליכים הגורמים להיווצרות קונפליקט.
 הבנה והכרות עם היתרונות הגלומים במצבי קונפליקט.
 איתור ובחינה של אמצעים לפתרון חיובי של קונפליקט.
נושאים:
 מקורותיו של הקונפליקט בעבודה ובניהול.
 התיחסות מנהלים למצבי קונפליקט.
 דינמיקת ההסלמה של הקונפליקט.
 אבחון וזיהוי השלבים בהם נמצא הקונפליקט.
 סגנונות ניהול ופתרון קונפלקטים.
 ניצול הדינמיקה של הקונפליקט להשגת מטרות רצויות לארגון.
 קונפליטים ומיקוד שליטה.

על המרצה:
המנחה, פסיכולוג ארגוני. מנחה בכיר למיומנויות ניהול ומנהיגות, ומנהל בחברה לפתרון קונפליקטים וגישור.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994