פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול והתנהלות בישיבות
מטרה:
כל תפקיד ניהולי המתבצע ביעילות מחייב את המנהל להתנהל ולנהל ישיבות ודייונים . הישיבה היא מיקרו קוסמוס של הסביבה הארגונית, משתתפי הישיבה נדרשים להתנהל בצורה ראויה בדיון, לתרום בצורה אפקטיבית, להביע את דעתם תוך יצירת דינמיקת עבודה בקרב עמיתים וכפיפים. מטרות הסדנה היא הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים שיאפשרו למשתתף ומנהל הישיבה כאחד לקבל החלטות ניהוליות ברמת השיתוף המקסימלית.
נושאים:
 אבחון סוגים שונים של ישיבות ודיונים.
 מרכיבים עיקריים של ישיבות מוצלחות – מהות ושיקולים טקטיים.
 מטרות סמויות וגלויות של הדיונים בישיבה.
 הכנת הישיבה וקביעת יעדים.
 גורמים המשפיעים על הצלחת הישיבה.
 גורמים המסייעים להתנהלות בישיבה

קהל יעד:
מנהלים ועובדים בכירים הנדרשים לדיונים

על המרצה:
המרצה פסיכולוג קליני וארגוני, מנחה בכיר בתחום מיומנויות הניהול ומנהיגות בניהול.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994