פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
קבלת החלטות
לחתוך במקום ולא לדרוך במקום
מטרה:
בניהול כמו בחיים נדרשת יכולת הכרעה, לקיחת אחריות, וגמישות בהחלטות. ניהול לוגי, המבוסס על תורות ניהול ותפעול עסקיות, אינו תמיד הולם קבלת החלטות הנובעות מרגש ואינטואיציה. הבעיה מקצינה כשמדובר בהחלטות קבוצתיות. בסדנה זו אנו מזהים את החולשות המובנות בניהול שכלתני, ומקנים כלים לשילוב החלטות אמיצות עם ניתוח סיכונים ותוצאות. ההשתתפות בסדנא מקנה כלים לקבלת החלטות בתנאי דילמה קלאסית, ובתנאי אי ודאות.
נושאים:
• סיגנון ניהולי לקבלת החלטות
• זיהוי דילמה וניתוח מרכיבי ההחלטה ומנגנון החילוץ
• זיהוי נקודת התורפה בסגנון החלטות
• הגדרת מרכיבי סיכון מובנים בהחלטה וכימות נזקים
• שימוש באינטואיציה ורגש- תוך הפעלת חשיבה ניהולית
• שינוי החלטה, וניהול נכון של עצירת תהליך לא אופטימאלי.
• אופטימיזציה של החלטה – שימוש ברגש בצורה שכלתנית
• ניתוח מצבי החלטה קלאסים- ניתוח אירועים

תוצאה:
המשתתף ילמד לישם מודלים להתמודדות עם דילמות ניהוליות, החלטות בתנאי אי ודאות, והחלטות אינטואיטיביות.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994