פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
החזון האישי בניהול
Management Vision Development
מטרה:
מחקרים רבים מציינים כי החזון הניהולי של מנהל, המגובש היטב, הינו בסיס מהותי ביצירת
קידום עיסקי, גיבוש צוות עובדים ושיפור היכולת להתמודד עם אתגרים בתוך הארגון.

בכתבה ``עסקים וחזון`` (THE MARKER פברואר 2005) נכתב:
``התהליך, (פיתוח החזון האישי בניהול) , הואץ בשנים האחרונות בגלל הצורך בבידול ובמשמעות...
יותר ויותר חברות חשות כי הן זקוקות לאמירה ברורה לגבי מי הן ולאן הן הולכות.``
מטרות הסדנה:
 קבלת כלים מעשיים וניהוליים ליצירת החזון האישי בניהול.
 קבלת כלים ליישום התהליך במסגרת העבודה בקרב צוות העובדים והמנהלים.
נושאים:
VISION – שילוב של דמיון מודרך ``לראות את החזון בעיניים פנימיות``
התסריט הניהולי לחזון – תאור וכתיבה אינטואיטיבית, כלים רבי עוצמה ליצירת מיקוד וכיוון להגשמת הדרך.
שיתוף קבוצתי בתהליך.
כתיבה אישית של טיוטת החזון הניהולי.
ערכים אישיים וערכי הארגון (תרבות ארגונית) והקשר ביניהם ובין החזון.
יצירת תרשים זרימה בדרך לחזון, לוח זמנים והטמעת התהליך.
ניסוח מטרות אפקטיבי לפי גישת הקנסיולוגיה.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994