פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מפצח האגוזים- ניהול והנעת אנשים
The Nut Cracker Management workshop
מטרה:
תוצאות המנהל נמדדות במידה רבה ביכולתו לזכות לשיתוף פעולה מצד הכפופים לו ולרתום אותם למטרות המשותפות. על אף שמרבית העובדים נוטים לקבל את סמכות המנהל הרשמי ולסייע לארגון ולמחלקה בהשגת המטרות, הרי שחלקם נוטים לשלב נהלים אישיים בעבודה, להיות מושפעים ממנהיגים לא רשמיים, ולקבוע בעצמם באיזו מידה ישתפו פעולה עם ההנהלה הרשמית. המנהל נדרש להתמודד עם עובדים שאינם מסוגלים או רוצים להישמע לו, ואין הוא מכיר דרך להניע אותם לפעילות רצויה. הנזק לקבוצה מעובדים ``קשים`` עולה לפעמים על התועלת שבהעסקתם. עלות הניהול של עובד בעייתי עלולה לפגוע בתוצאות הקבוצה גם בטוח הקצר והן בהמשך. סדנה זו מוקדשת לדרכים בהם ניתן לטפל, לדלל, להפעיל ולחיות עם אנשים `קשים` בארגון.
נושאים:
• איפה נתקעות השיטות המקובלות להנעת עובדים
• עלות עובדים בעייתיים לארגון ולמנהל הישיר.
• דפוסי התנהגות של עובדים.
• סוגי עובדים בעייתיים .
• מודל להנעת עובדים בסביבה משתנה.
• דרכים להנעת עובדים קשים.

קהל יעד:
מנכ``לים ,מנהלים ומנהלי צוותים המניעים עובדים.
תוצאה:
השתתפות בסדנה תאפשר למנהל להתנסות בשימוש בתפיסות מתקדמות של הנעת עובדים ומנהלים, בעזרתם יוכל לשפר את התפוקות מעובדיו בכלל, ומעובדיו ה``קשים`` בפרט.

תאור:
שיטת הלימוד

הרצאות, תרגול אישי וסימולציות. ייעשה מאמץ לתת ייעוץ אישי לכל משתתף בסדנה.
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994