פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
המנהל, המזכירה, וראש הלשכה
Who`s the Boss
דינמיקה של תקשורת פנים משרדית
מטרה:
בשנים האחרונות אנו רואים יותר ויותר מנהלים שמסתמכים על שיתוף פעולה והשפעה בארגון ומחוצה לו בכדי להמשיך ולשפר מדי שנה את התוצאות של ארגונם. מנהלים אילו מצטיינים בתקשורת ובראייה מערכתית, ומאצילים סמכויות בסביבתם, על מנת להקדיש משאבי ניהול לעבודת הליבה שלהם. אנו מוצאים, שעל אף שמנהלים ומזכירות עובדים במבנה סימביוטי בתוך הארגון, התקשורת ביניהם מבוססת על חתירה למטרות משותפות ואינה בהכרך עונה על הצרכים האישיים שלהם. למעשה גם המנהל וגם המזכירה מתפקדים בעומסים ובאווירה אינטנסיבית מאוד. הם עסוקים מאוד במענה על צרכים של ``לקוחות אחרים`` ועלולים לשחוק את מרקם התקשורת שביניהם. סדנה זו מיועדת למנהלים מהסוג שמקשיב וחושב, רואה ומבין, שמנהל לא רק את הפעולות אלה גם את הפעילים. בסדנה נבחן במשותף את מערכת הגומלים שבין המנהל לצוות המיידי שלו, ראש הלשכה והמזכירות. בסדנה ישתתפו מנהלים/ות ומזכירים/ות ביחד ממגזרים שונים של המשק, תוך מאמץ משותף לשפר את התקשורת ההדדית בסביבת המנהל וצוותו ולשפר את תוצאות הארגון שסביבם.
נושאים:
• אז של מי הבעיה הזאת בכלל?
• מה רוצה/צריכה המזכירה/מנהלת הלשכה?
• מה מקור כוחו/ה של המנהל/מזכירה?
• מה רוצה/צריך המנהל
• איך נחלקת האחריות על התקשורת הפנים משרדית?
• איך ניתן לשפר את התקשורת הפנים משרדית?

קהל יעד:
משתתפים בסדנה הם מנהלי חברות/אגפים/חטיבות/מחלקות וכיו``ב בלווית מזכירה/ות ומנהלות לישכה.
תוצאה:
מנהל שישתתף עם מזכירתו באימון מסוג זה, ימצא לעצמו בעל ברית אמיתי. ישפר לאין ערוך את איכות התקשורת בסביבתו, ויעלה בצורה משמעותית את התוצאות האישיות שלו, ואת תוצאות הסובבים אותו.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994