פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול יחידת שירות טכני ותמיכה
Technical Suppprt and Service Management
ניהול יחידת שירות טכני ותמיכה
מטרה:
ניהול יחידות שירות טכני הוגדר לפני מספר שנים כאחד מהאתגרים הניהוליים המורכבים של המאה החדשה. טענה זאת נכונה לאור העובדה כי ממנהלים יחידות אלו נדרש לעמוד בקריטריונים מחמירים מחד ומאידך, לצמצם את העלויות הקבועות של כח אדם ושל עובדים. ההדרכה תתמודד עם תהליכי ניהול השירות ביחידות המעניקות שירות טכני, בין אם מדובר בשירות פנים ארגוני ובין אם מדובר במערכות מוטות רווח, הפועלות כיחידות עסקית לכל דבר.
נושאים:
 אסטרטגיית השירות ביחידות למתן שירות טכני.
 גיוס עובדים מקצועיים לפני יכולת מתן השירות שהם מפגינים – בנוסף לידע המקצועי שלהם.
 מתן שירות הלכה למעשה – כך עושים זאת נכון.
 הכשרת שירות לקוחות – הדרך לאזן בין צרכי הלקוחות לבין קיום אילוצי המחלקה.
 עקרונות ניהול תלונות לקוחות – כך עושים זאת הלכה למעשה.
 הטכנאי הבודד למול לקוח כועס – כיצד עליו להתמודד מול מצבים מורכבים.
 הטכנאי כמרכז שירות, מכירות ורווח עצמאי.
 העצמת סמכויות למול האצלת סמכויות

קהל יעד:
מנהלי תפעול, מנהלי שירות ומנהלי צוותים טכנים.
תוצאה:
שיפור בתוצאות המיידיות של הצוותים הטכנים, הקטנת התחלופה בקרת אנשי השרות, הגברת המכירות ושביעות הרצון מהשירות ושיפור תדמיתי של יחידת השירות והגברת מוטת השליטה של המנהל על הנעשה ביחידה

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994