פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
גביית כספים בתהליך המכירה
טכניקות מעשיות בגביית חובות לאנשי מכירות ושווק
מטרה:
תקשורת עם לקוחות חייבים לצורך גביית תשלומים וחובות הנה פעולה מורכבת הכרוכה לא פעם בהתמודדות עם קונפליקטים, בהיקלעות למצבי אי נעימות ובצורך לנהל משא ומתן בתנאי לחץ.
בארגונים רבים נדרשים אנשי השיווק והכספים כחלק מתפקידם לעסוק גם בגביית כספים ועם זאת לשמור על יחסים תקינים עם לקוחותיהם ואף לטפחם. תקשורת לא מתוכננת סיטואציה מורכבת מסוג זה עלולה לגרום לאי נוחות בקרב איש המכירות והלקוח, ולהקשות על מערכת היחסים העיסקית.
בסדנה זו נקבל את המיומנויות שיסייעו לנו לעשות עסקים וגם לגבות כספים.
נושאים:
* היש בהכרח ניגודי אינטרסים בין מכירה ושיווק לבין גביית כספים.
* השלכות ונזקים של גבייה לקויה בארגונים.
* בניית ``תוכנית פעולה`` לטיפול בגבייה ולהשתלבותם של אנשי מכירות בה.
* כיצד לגבות וגם לטפח ולשמר לקוחות.
* כיצד ליצור תקשורת טובה עם הלקוח בשיחת גבייה ובטלפון.
* נהול משא ומתן בתהליך גביית חובות.
* התמודדות עם משחקי כח וטרטור של לקוחות חמקניים וקשים.

קהל יעד:
למנהלי שיווק ומכירות, ולאנשי שיווק ,שירות,ומכירות העוסקים
בתפקידם בגביית כספים וחובות.
תוצאה:
ההשתתפות בסדנה תקנה כלי תקשורת התנהגותיים לעבודה היומיומית בגביית כספים. המשתתף ישפר את כישורי התמודדות שלו במצבי עימות, אי נעימות ומניפולציה שלקוחות נוקטים.

על המרצה:
יועץ ארגוני בכיר, לפיתוח ארגונים, מנהלים ועסקים. יועץ לבניית ולהשבחת מערכות גבייה ולהדרכת אנשי גבייה ואנשי מכירות בשיטות ובגישות לגבייה מלקוחות.

תאור:
הרצאות רקע קצרות, הצגת ``תוכנית פעולה`` בגבייה מלקוחות, דיונים במצבי
כשל בגבייה, צפייה בסימולציות של גבייה מלקוחות חייבים –ניתוחם ולמידה מהם
תוך התגברות על התנגדויות ותרגול מו``מ עימם.
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994