פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
לוגיסטיקה וניהול מלאי בשרשרת הספקה קצרה
Short Supply Chain Logistics
מטרה:
בסביבה התחרותית של ימינו נדרש כל ארגון לצמצום עלויות הנובעות משרשרת ההספקה ומאופן ניהול המלאי, איכותו, עלותו, אופן אחזקתו, מידת זמינותו ובקרתו. יעול התהליך הלוגיסטי מחייב שימוש בכלים תכנוניים ותפעוליים מודרניים.
נושאים:
• תכנון וניהול שרשרת הספקה קצרה SCM/SCP
• התפיסה הלוגיסטית, מהותה ותפקידה בארגון.
• התהליך הלוגיסטי ומקומו בשרשרת האספקה, שיתופי פעולה.
• מודל 3 השיטות לטיפול בזרימת חומרים מהמקור למשתמש.
• מודלים מתקדמים לניהול המלאי, עלותו ובקרתו.
• עקרונות ניהול מחסן מודרני, קליטה, שמירה, ניפוק ובקרה.
• תובלה ושינוע, בעיות אופייניות, אמצעים, שיטות סחר בינ``ל.
• טיפול בעודפים, פחת והנצלה.
• תמיכה לוגיסטית משולבת ILS ותפקידיה בניהול הלוגיסטי.


קהל יעד:
מנהלים ואנשי מקצוע בתחום ניהול מלאי, חומר, לוגיסטיקה, מחסנים, שרשרת הספקה, תפ``י, יבואנים וסיטונאים העוסקים בחומר מתכלה/יעודי, הן לתחום התעשייתי והן למוסדות שירות.

על המרצה:
המנחה, מרצה ויועץ בכיר לנושאי לוגיסטיקה רכש וניהול החומר.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994