פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
פונקציות מתקדמות באקסל
מטרה:
אקסל – הוא אחד הכלים החזקים ביותר למנהל העושה שימוש באנליזה ויישומים מורכבים. בסדנה נעסוק בלימוד מתקדם של פונקציות בתוכנת אקסל, באמצעות פתרונות שנרשמו לשאלות בפורומים מתקדמים של תוכנת אקסל.
נושאים:
• לימוד מספר קיצורי דרך חיוניים לעבודה יעילה עם נוסחאות.
• קישורים בין קבצים, ניתוק קישורים יתומים, מעבר בין קישורים.
• התקנת התוסף Analysys Tool-Pak והסבר לגבי חשיבותו.
• ארגון נתונים בגיליון אקסל לאחר קליטתם/ המרתם ממערכות מסדי נתונים חיצוניות לצרכי עריכת דוחות וניתוח נתונים
• הצגת חשיבות ולימוד הגדרת שמות והדבקתם בתיבות ארגומטים של נוסחאות.
• שמירת טווחים דינמיים בעזרת הגדרת שמות.
• משיכת נתונים מטבלאות באקסל ליצירת דוחות חכמים בעזרת נוסחאות ממשפחת ה LOOKUP :
VLOOKUP, MATCH, INDEX
• סיכום נתונים מטבלאות באמצעות נוסחאות SUMIF ונוסחת OFFSET.
• שילוב בין נוסחאות ואובייקטים מסוג תיבה משולבת (COMBO BOX) וטכניקת אימות נתונים (VALIDATION).
• איחוד נתונים בין תאים ליצירת רצף של טקסטים.
• פירוק טקסט לחלקים שונים תוך שמוש בנוסחאות מקטגורית טקסט.
• טיפול בשגיאות בנוסחאות
• משיכת נתונים מתוך טבלאות לפי מספר קריטריונים.
• זמן – סיכום שעות עבודה, יצירת דוחות נוכחות עובדים.
• תאריכים –פונקציות תזרימי מזומנים, חישוב וותק בעבודה, ועוד.
• סיכום וספירה – טכניקות מתקדמות ופתרונות.
• נוסחאות מערך- לימוד, הסבר, דוגמאות.
• נוסחת SUMPRODUCT לסיכום מערכים ו/או ספירתם
• נוסחאות COUNT כולל נוסחת COUNTIF.

קהל יעד:
אנשי כספים, ניהול היצור ותפ``י, ומנהלים הנדרשים לבנות יישומים מורכבים.

הערות:

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994