פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
הנחיית קבוצות והדרכה
מטרה:
ניהול דינמי והנעה של קבוצות היא יכולת המשלבת מנהיגות, רגישות, תקשורת וחזון. הנחיה היא היכולת של המנחה להוביל תהליך, ולאפשר לתהליך להוביל את המנחה. חלק מהתכונות הנדרשות מהמנחה, נרכשות בתהליך אישי מקיף. החזון והיושרה של המנחה, הגמישות המחשבתית והענוה האישית, הם תכונות שידרש להביא עימו. השלמות הפנימית והרגישות לסביבה האנושית, גם הם הם תכונות שקשה להנחיל בהשתלמות מסוג זה. שאר מה שנדרש, יבוא בעבודה קשה, באין ספור תרגולים, בדינמיקה קבוצתית, בתהליכים אישיים ובהעשרה פנימית של המשתתף. התוצאה של השתלמות זו תבוא לידי ביטוי הן ביום יום, בהנחיה והדרכה של קבוצות, והן בתהליכי הטמעה פנים ארגוניים , במנהיגות צוותים, ניהול עצמי וניהל סיטואציות מורכבות. קורס זה משמעותי מאוד בקידום האישי של כל משתתף.
נושאים:
יצירת אקלים תקשורתי
• חשיבות האקלים הארגוני והאישי בתהליך ההנחייה
• הצגת מודל התקשורת בהנחייה: מנחה-משתתף-התקשורת הבינאישית כפי שהיא מתנהלת ביניהם
• תאום ציפיות: מנחה-משתתפים
• תרגילי היכרות ותפקידם בהנחייה

ארגונים
 מחזור החיים של ארגון
 תהליכים ארגוניים – אבחון
 Q-SWOT ארגוני
 ארגונים בשינוי
 מצבי ארגון: פתולוגיה ארגונית, עיוורון ארגוני

הוויתה של קבוצה
• מהות: תהליכים קבוצתיים, השפעה קבוצתית, מנהיגות בקבוצה, משיכה ודחייה
• יצירת ``חוזה קבוצתי``
• ערכי וחוקי קבוצה
• נורמות ותרבות צוותית וארגונית
• הנעה - משמעותה של הנעה, בחינת המושג מוטיבציה, אחריותו של מנחה להנעה קבוצתית, איך להניע?


טיפול בהתנגדויות בקבוצה
• אפיונים אישיותיים – משתתפי הקבוצה
• סוגי התנגדויות קיימים
• ההתנגדות כמנוף להמשך
• התאמת הטיפול לסוג ההתנגדות
• יציאה ממצבי קיבעון בהנחייהמקורות כוח והשפעה של המנחה
• המנחה: הגדרה עצמית – אישיותית ומקצועית, חזון אישי
• תפקידי המנחה
• סגנונות שונים של הנחייה והתאמתם לקבוצה
• מקורות הכוח וההשפעה של המנחה
• חזון מקצועי בתהליך ההנחייה
• מיפוי עוצמות וחולשות אישי (Q-SWOT)
• דילמות מקצועיות ומוסריות בעבודתו של מנחה קבוצה – casestudies


אינטיליגנציה רגשית בהנחייה
 הגדרות מושגי בסיס והאינטליגנציות השונות
 הבנת המוח האנושי
 אינטליגנציה יוצרת
 פיתוח מיומנויות גבוהות של אינטליגנציה רגשית ורוחנית
 יצירתיות
 ניהול חזון, מטרות ויעדים


הנחיית נושא טעון
• מהו נושא טעון?
• בניית מנגנוני התמודדות מול מגננה
• כוחות קבוצתיים בסדנא
• כלים להתמודדות עם נושא טעון בידיו של המנחה
• אתיקה בעבודתו של מנחה


כלים מעשיים בהנחייה
• בניית מערך הדרכה ואופן הנחייתו
• הנחייה הלכה למעשה – שלבים בהנחייה מוצלחת
• מתודות טכניות להנחייה, השימוש בהן, יתרונות וחסרונות
• שימוש בטכניקות הדרכה: תרגול, סימולציה, casestudy וההבדל ביניהן
• משוב אישי למול משוב קבוצתי
• ניהול זמן נכון בהנחייה

תכנים רלוונטיים בעולם הארגוני* - תחומי הנחייה

 שירות ומכירות
 ניהול ומנהיגות
 ניהול ומשאבי אנוש
 העצמה אישית וארגונית

התנסויות אישיות בהנחייה + סיכום
המפגש יוקדש להתנסות חברי הקבוצה בהנחייה עפ``י נושא שייבחר ויוכן מראש, ולניתוח והעברת משוב של הקבוצה.

קהל יעד:
למדריכים וחונכים פנים ארגוניים
• למעוניינים לרכוש מיומנויות הנחיה במסגרות שונות.
• לבעלי חזון ויושרה אישית העומדים בפני משימות ניהול ומנהיגות
• לאנשי עתודה ניהולית בארגונים המתעתדים לנהל קבוצות.
• למנהלים ויועצים ארגוניים.
דרישות מקדימות:
תואר ראשון לפחות וראיון אישי
תוצאה:
המשתתף יקבל מיומנות תקשורתית ועוצמה אישית שתאפשר לו לעמוד בפני כל קהל, להנחות קבוצות, לחנוך וללמד בכל סיטואציה, ולנהל צוותים וישיבות.

אירוח: כיבוד ושתיה כמקובל

מחיר: 3,900 ש``ח בתוספת מע"מ
תאור:
שיטת הלימוד
התכנית משלבת ידע תאורטי, התנסות קבוצתית ובהתנסות ביישום החומר הנלמד. בכל אחד מהמפגשים, ידרשו המשתתפים להציג נושא, ולהפעיל את חברי הקבוצה. במהלך התכנית ייחשפו המשתתפים לאנשי מקצוע שונים וחוו מספר סגנונות הנחייה.
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994