פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
``במה מרכזית`` - פיתוח ושיפור עבודת צוות
כלים נבחרים מעולם התאטרון
מטרה:
עבודת צוות טובה היא אחד הנדבכים המרכזיים התורמים להצלחת כל ארגון. תחרותיות יתר, לחץ תמידי וחוסר שיתוף פעולה עלולים לגרום לתוצאות בלתי רצויות בצוות. כאשר תפוקות הקבוצה עולות על תפוקת היחיד וכאשר הצוות עובד יחד על מנת להשיג יעד משותף, מתקבלת סינרגיה התורמת להצלחת הארגון. סדנה ייחודית זו חושפת בפני משתתפים, באמצעות תרגילי תיאטרון, כלים וטכניקות להבניית עבודת צוות יעילה ובכך לשיפור התפוקות העיקריות.
נושאים:
• אמון כבסיס לעבודת צוות נכונה, כמו באנסמבל.
• טכניקות מעולם התאטרון ליצירת אווירה נעימה ומשתפת בצוות.
• פיתוח יכולת הקשבה (הקשבה רגילה הקשבה פעילה, התמקדות באחר)

תוצאה:
• שיפור יחסי עבודה ויחסים בינאישיים בתוך הצוות, בדומה לבימת התאטרון.
• הקניית כלים לגיבוש צוות לצורך עבודה משותפת.
• אימון המשתתפים בעבודת צוות יעילה לצורך שיפור ביצועים.
• כלים מעולם התאטרון להפיכת ``לא`` ל- ``כן``
ניהול דיון: כלים לניהול צוות פורה
• בעיה כהזדמנות לפתרון דרך שימוש באימפרוביזציות.
• סינרגטיות: שיפור תפקוד הפרט לטובת הקבוצה

אירוח: כיבוד ראוי,ארוחת צהריים, ושימוש במגרש החניה

תאור:
שיטות לימוד בסדנה
תרגול נושאי הלימוד באמצעות משחקי תיאטרון, משחקי תפקיד ואימפרוביזציה.
תוצר הסדנא: הצגה בהשתתפות המנהלים, אשר תנותח על בסיס התנהלות המשתתפים בתהליך ההפקה.
הערות:
הסדנה ניתנת רק במסגרת פנים ארגונית.
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994