פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מין מסוכן-משרד או מטרד
סדנת מנהלים להתמודדות אסרטיבית עם ההטרדה המינית
מטרה:
הטרדה מינית במקום העבודה היא תופעה נפוצה, שעמה נאלצים להתמודד יום-יום עובדות ועובדים רבים. ההטרדה המינית משפיעה על חיי החברות והחברים בארגון, פוגעת ביחסי האמון בין העובדים, מפריעה ומשבשת את היחסים הבין-אישיים הנוצרים במקום העבודה, וגורמת להיעדרויות ולתפקוד לקוי בעבודה.
הטרדה מינית אינה נחלתן של נשים בלבד.

ההטרדה המינית כוללת מגוון רחב של התנהגויות בלתי הולמות, החל מהערות והצעות בעלות גוון מיני וכלה בנגיעות, מעשים מגונים ואף מגע מיני כפוי. סדנה זו נותנת כלים להתמודדות, אישית וארגונית, המאפשרים להילחם בתופעה זו, וליהנות ממקומות עבודה נעימים ופוריים יותר.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994