פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול משברים אפקטיבי
המשבר כהזדמנות
מטרה:
התפיסה הפרויקטיבית המאפשרת למנהל להתמודד עם משבר עתידי, נסמכת על הנחת יסוד ברורה: חוזק השרשרת נמדד על פי עוצמת החוליה החלשה ביותר. על פי תפיסה זו, משבר הוא התנתקות או התרופפות של חוליה בשרשרת ערך של ארגון או חטיבה. מנהל הנוקט בסגנון חשיבה פרויקטיבי, יתכונן מראש לתרחישים אפשריים.
צורת ההערכות למשבר מתמקדת בניתוח שרשרת ערך הארגונית, זיהוי יחידות ערך כגון מחלקות או אנשי מפתח, החשופות לשינוי חיצוני או פנימי. שינוי חיצוני יכול להיות שינוי בעלות התשומות או בסביבה החיצונית של הארגון. שינוי פנימי עשוי להיות אובדן לקוח עיקרי, אובדן עובדי מפתח, כשל במוצר או מערכת יצור.
בשעת משבר, נדרש הארגון למשאבים אשר אינם מהווים חלק אינטגראלי של ליבת העבודה שלו. ארגון נדרש לספקים חיצוניים המסוגלים להתמודד עם אובדן כושר יצור, יצרני תחליפים, כשמדובר בבעיה בתשומות, לעתודת מלאי, נזילות, יחסי ציבור, למשאבי זמן וניהול, לעתודה של עובדים או כושר יצור, לרצון טוב בקרב לקוחותיו או שותפי ההצלחה שלו, ולמאזן חיובי בחשבון בנק הרגשות של אנשי המפתח והעובדים.
נושאים:
1.זיהוי יחידות /חוליות בשרשרת ערך ארגונית
2.הגדרת יחידה בשליטה מלאה-, שליטה חלקית-, או שליטה חיצונית.
3.בחינת תרחישי כשל לכל אחת מיחידות השרשרת
4.בחינת תרחישי כשל גומלין ביחידות עיקריות והגדרת החולשות העיקריות בשרשרת.
5.בחינת אפשרויות החלה של נזק כתוצאה מהתממשות של תרחיש.
6.יצירת פתרונות אפשריים
7.התמודדות עם שינוי תפיסתי
8.הסקת מסקנות

קהל יעד:
מנהלים בכירים ומקבלי החלטות משמעותיים.

על המרצה:
מומחה בפיתוח אירגוני פיתוח מנהלים ומנהיגות ארגונית.
אופיר יועץ לחברות המובליות בתחומן בישראל כגון:מוטורולה,ברן,בינת,רינהולד כהן,צה``ל-אט``ל,משטרה ועוד.

אירוח: כיבוד וארוחת צהריים עשירה

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994